Виконання приватних доручень

Виконання приватних доручень

Від Вашого імені, або не розголошуючи його, ми проведемо переговори, придбаємо необхідні права чи реалізуємо їх, викупимо борг та врегулюємо заборгованість, замовимо необхідні послуги чи перевіримо виконання, встановимо реальний стан справ та перевіримо інформацію, знайдемо необхідні документи, розшукаємо людей та свідків.

Якщо Ви не маєте можливості прибути в певне місце чи Вам необхідно провести будь-які переговори, зустрічі, а Ви не маєте можливості чи відсутнє бажання виконувати певні дії особисто – ми зробимо це як Ваш адвокат.

Ми проведемо переговори з кредиторами, боржниками, потерпілими та постраждалими, владнаємо всі конфліктні питання та позбавимо Вас від неприємного спілкування та необов’язкових поїздок під час розірвання шлюбу, припинення ділових стосунків, поділу майна, пред’явлення чи отримання претензій та рекламацій.

Не афішуючи Вашої особи та зацікавленості, ми зберемо чи провіримо інформацію, викупимо борг чи інший предмет Вашого інтересу, перевіримо правдивість наданої Вам інформації, ініціюємо та проведемо необхідні Вам заходи чи процеси.

Ми приймемо до виконання будь-яке доручення, яке Ви вважатимете доцільним передати на виконання з будь-яких причин чи мотивів.

Окрім іншого, за Вашим дорученням наші юристи та адвокати:

  • здійснять досудове врегулювання спору або припинять спір мировою угодою;
  • узгодять умови укладення договорів або їх зміни чи розірвання та припинення;
  • врегулюють спірні питання в сімейних справах: припинення шлюбу, поділ майна, встановлення опіки та піклування, отримання згоди батьків на виїзд дитини за кордон, визначення місця проживання дитини та надання часу побачень з нею чи спільного відпочинку;
  • проведуть збори учасників, акціонерів підприємства, громадської організації, або приймуть у них участь як Ваш представник;досягнуть згоди щодо визначення порядку використання чи поділу спільного майна, майнових прав чи бізнесу;
  • врегулюють спори під час отримання претензій чи навпаки здійснять захист прав споживачів в сфері торгового та побутового обслуговування населення;
  • приймуть на себе тягар спілкування, досягнення згоди з потерпілим від злочину, адміністративного проступку чи постраждалим від завдання шкоди життю, здоров’ю та майну.