Виконання приватних доручень

Медіація

Ми виступимо нейтральним посередником між сторонами спору, та посприяємо досягненню між ними взаємовигідного результату.

Досягнемо згоди між сторонами спору виходячи з засад їх життєвих інтересів і розумності, а не правових позицій.

Ми виступимо медіатором врегулювання спорів під час:

  • укладення, виконання та розірвання договорів;
  • протиріч з контрагентами, клієнтами та споживачами;
  • внутрішньо - корпоративних конфліктів;
  • здійснення прав акціонера (учасника) комерційних підприємств: врегулювання розбіжностей між партнерами, узгодження спільних позицій;
  • укладення угод купівлі – продажу, прийняття у спадщину акцій та інших корпоративних прав;
  • підготовки та проведення загальних зборів учасників комерційних підприємств та громадських організацій;
  • проведення зборів трудового колективу підприємства та його власника (власників);
  • конфліктів за участі органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій;
  • проведення громадських слухань;
  • податкової медіації;