Юридична та судова практики

Захист прав у суді

У разі необхідності ми надамо Вам послуги у сфері вирішення спорів у цивільних, господарських та адміністративних справах.

Приймаючи доручення на ведення справи, ми будемо виходити з Ваших інтересів в цілому, а не лише в межах конкретної справи. Нами буде розроблено необхідну стратегію та методи за для отримання ефективного вирішення найскладніших Ваших проблем.

Ми маємо необхідні теоретичні знання та практичний досвід для захисту Ваших інтересів на етапах виникнення суперечок (спору), безпосередньо під час їх вирішення в суді, укладення мирової угоди, виконання рішення.

Наші адвокати допоможуть Вам під час судового спору з приводу:

   Захисту права власності чи користування, поділу спільного майна чи встановлення порядку його використання
   Реалізації прав учасника (акціонера) господарського товариства (корпоративні спори)
   Прав забудовника чи інвестора у будівництві
   Нерухомого майна та земельних ділянок
   Електронна комерція та Internet (захист інтелектуальної власності та авторських прав, реєстрація та делегування чи анулювання доменних імен, тощо).
   Порушення авторських і суміжних прав та інтелектуальної власності
   Неналежного виконання договорів (зобов’язування до виконання обов’язку в натурі, стягнення заборгованості, відшкодування збитків)
   Відшкодування шкоди (життю, здоров’ю, майну)
   Банкрутства банків, страхових компаній
   Виконання договорів, укладених з банками, страховими, лізинговими , колекторськими компаніями
   Реалізація предмету застави (іпотеки)
   Невиконання обов’язків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Моторно-транспортним страховим бюро України (МТСБУ)
   Оскарження рішень органів влади та управління
   Порушення прав працівників (законодавство про працю)
   Сімейних правовідносин (розірвання шлюбу, визнання спільного проживання шлюбом, поділ майна, визначення місця проживання дітей, встановлення чи скасування опіки та піклування)
   Захист прав споживачів