Юридична та судова практики

Інвестування в нове будівництво

Нажаль змушені констатувати, що інвестори є найбільш незахищеними учасниками цих правовідносин. Як правило, надана їм інформація дозована чи викривлена з однією метою – отримати їх кошти.

Переважна більшість інвесторів насправді вважає себе покупцем, унаслідок чого не усвідомлює всіх ризиків інвестування. За таких умов відбувається неправильна оцінка інвесторами своїх прав та перевищуються очікування від можливості їх судового захисту. Через неправильну оцінку реальних правовідносин сподівання інвесторів безпідставно перебільшуються щодо контролю та відповідальність держави за дії забудовника. Невизначеності та ускладненості цим відносинам додає відсутність належної системи реєстрації прав інвесторів на об’єкти інвестиції. Фактична заборона законодавством прямого договірного інвестування ускладнила не тільки розуміння відносин у цій сфері, але і стала причиною неоднозначної судової практики.

Наші юристи та адвокати допоможуть Вам правильно зрозуміти суть правовідносин з купівлі-продажу безпроцентних (цільових) облігацій, а також розібратись у фондах фінансування будівництва та фондах операцій з нерухомим майном, інститутах спільного інвестування та недержавних пенсійних фондах.

Ми допоможемо Вам з’ясувати суть пропозиції, без прикрас пояснимо відмінність купівлі об’єкта від будь-якої форми інвестування в його будівництво. Покажемо реальні Ваші права інвестора та зобов’язання забудовника та посередників (брокерів), а не їх рекламні гасла. Покажемо Вам реальні можливості щодо захисту прав, формулювання позовних вимог та оцінимо судові перспективи у разі виникнення спору.

Ми маємо практичний досвід розроблення планів та реалізації проектів з захисту прав інвесторів у разі банкрутства чи шахрайства забудовників, а також завершення будівництва силами інвесторів.

За необхідності ми використаємо наші знання та практичний досвід і допоможемо Вам на будь-якій стадії інвестування від самого задумудо реєстрації та реалізації прав власника новоствореного об’єкта.